Menu Zavrieť

Kontakt na výrobcu plastových a hliníkových okien

Faktúračná adresa:

MC plast, s.r.o.
Alojza Medňánského 10428/14A
038 61 Martin

IČO: 36414751
IČ DPH: SK2021308795

Adresa prevádzky:
Mokraď 2130/2B
038 61 Vrútky

tel: 0911 958 770
mcplast@mcplast.sk

    Prílohy