Menu Zavrieť

Kvalitná a odborná montáž hliníkových a plastových okien, dverí a presklení

Montáž plastových a hliníkových okien, dverí, presklení

Detail osadenia okie, dverí a presklení (v ďalšom texte okna) musí zohľadňovať vplyvy, ktoré počas jeho prevádzky a užívania pôsobia na okno. Sú to vplyvy:

  • z exteriéru: prievzdušnosť, pôsobenie dažďa a vetra,
  • z interiéru: vnútorná teplota vzduchu a jeho vlhkosť,
  • pohyb samotnej stavby, s ktorým súvisia rozmery zabudovaného okna (vôle osádzania),
  • rozťahovanie profilov pri zmene teplôt prostredia,
  • tiaž (váha) okien,
  • silové pôsobenie počas prevádzkovania okien.

Na základe našich každoročne obnovujúcich sa informácii zo školení, z platnej normy STN a našich poznatkov z praktickej skúsenosti pri osádzaní našich okien je dobre stručne spomenúť niektoré zásady, ktoré konzultujeme s investorom (prípadne s projektantom) pred uzavretím obchodného vzťahu. Jednotlivé zásady – detaily osadenia sú uvedené v tejto sekcii našej stránky.

Kvalitu okna výrazne ovplyvňuje jeho zabudovanie do okenného otvoru. Ide v podstate o styk rámu s obvodovou stenou stavby.

Norma na osádzanie nemôže byť „kuchárskou knihou“, aby sme po jej prečítaní vedeli zabudovať okno. Používanie normy naša spoločnosť podporuje ďalším vzdelávaním a overovaním znalostí montážnych skupín, najmä z vedomostí o charakteristikách a aplikáciách použitých izolačných a tesniacich materiálov ako aj aplikácii doplnkových výrobkov, ako sú napríklad vnútorné a vonkajšie parapety, a iné.

Hĺbka a spôsob osadenia okenných konštrukcií

Hĺbka a spôsob osadenia okenných konštrukcií

Spôsob kotvenie
okenných konštrukcií

Utesnenie montážnej škáry
v okenných konštrukciách

Tepelná a zvuková izolácia montážnej škáry