Menu Zavrieť

Hĺbka a spôsob osadenia

Osadenie okna

Hĺbku osadenia okenných výplní daného objektu by mal riešiť projekt, ktorý určí samotnú filozofiu a určenie objektu – stavby. Hĺbka osadenia okenných výplní súvisí s výslednou tepelnou bilanciou objektu, ktorú chceme dosiahnuť.
Všeobecne platí, že hĺbka osadenia okennej výplne, nastavuje priebeh izotermických kriviek v styku rámu okna cez osadzovaciu škáru s ostením (stavebná fyzika – tvorba rosného bodu).
Posúvaním okennej výplne v ostení, nastavujeme teda priebeh izotermických kriviek v ráme, škáre a v murive, preto sa okenné výplne v niektorých prípadoch osádzajú aj pred exteriérovú rovinu múru (predsadená montáž), kde  izotermické krivky prechádzajú z rámu cez škáru do roviny zateplenia (čiastočne aj do múru). V našej technickej kancelárii môžeme už v projekčnej fáze, alebo pred samotnou realizáciou montáže vypočítať priebeh izotermických kriviek v styku rámu nášho okna s daným murivom na Vašej stavbe. V závislosti od použitého okenného plastového systému REHAU a hliníkového systému BLYWEERT, hĺbky osadenia okien, druhu použitého muriva a spôsobu zateplenia môžeme stanoviť vzhľadom na priebeh izotermických kriviek optimálnu hĺbku osadenia okien vo Vašom rodinnom dome, v stavbe, v objekte…

Priebeh izotermických kriviek

Izotermické krivky - klasické osadenie

Osadenie okien do ostenia

Izotermické krivky - exterierová rovina

Osadenie okien na exteriérovú rovinu múru

Izotermické krivky - predsadená montáž

Predsadenie okien do roviny zateplenia

Osadenie okien na exteriérovú rovinu múru

Montáž okien na exterierovú rovinu múru

Montáž okien
REHAU GENEO 86

Montáž okien na exterierovú rovinu múru

Montáž okien
REHAU GENEO 86

Montáž okien na exterierovú rovinu múru

Montáž okien
REHAU GENEO 86

Predsadenie okien do roviny zateplenia

Predsadená montáž okien

Predsadená montáž okien
 BLYWEERT OLYMPIA HI 82

Predsadená montáž okien

Predsadená montáž okien
REHAU GENEO 86

Predsadená montáž plastových okien Rehau Geneo 86

Predsadená montáž okien
REHAU GENEO 86