Menu Zavrieť

Utesnenie škáry

Utesnenie montážnej škáry

Šírka pripojovacej (montážnej) škáry zohľadňuje toleranciu osadenia okien, zameranie okenného otvoru, tvar a druh ostenia po celom obvode, utesnenie škáry proti vode, vlhkosti a vzduchu. Vplyvy a zaťaženie pôsobiace na utesnenie montážnej škáry:
  • teplota v interiéri a interiérová vlhkosť,
  • pohyby okennej konštrukcie v rovine zasklenia,
  • vonkajšia teplota, dážď, vietor, slnko, zvuk,
  • pohyby stavebnej konštrukcie,
Utesnenie montážnej škáry zabezpečujeme v troch rovinách:
  • Vonkajšia rovina utesnená izolačnou páskou – paropriepustná fólia,
  • Stredová rovina utesnená izolačnou penou, alebo iným izolačným materiálom,
  • Vnútorná rovina utesnená izolačnou páskou – parotesná fólia
Platí zásada:
Vnútri tesnejšie ako vonku a zabezpečiť trvalo suchú škáru.
Exteriérová izolačná páska ILLBRUCK, BLYWEERT OLYMPIA HI 82

Exteriérová izolačná páska ILLBRUCK, 
BLYWEERT OLYMPIA HI 82

Exteriérová izolačná páska ILLBRUCK, BLYWEERT OLYMPIA HI 82

Exteriérová izolačná páska ILLBRUCK, 
BLYWEERT OLYMPIA HI 82

Exteriérová izolačná páska ILLBRUCK, HS Portal REHAU GENEO

Exteriérová izolačná páska ILLBRUCK,
HS Portal REHAU GENEO

Na utesňovanie škáry používame materiály od spoločnosti ILLBRUCK