Menu Zavrieť

Hlavné rozdiely v tepelno-izolačných vlastnsti trojskiel

Nie je trojsklo ako trojsklo

Výber skla je tou najzákladnejšou témou, ktorá určuje izolačné vlastnosti celého okna (Uw). Výber profilu, ktorý tiež tvorí podstatnú plochu celého okna, je taktiež veľmi zásadný pre izolačné vlastnosti celého okna (Uw), no v tomto príspevku sa zameriame na izolačné vlastnosti samotných skiel (Ug).

V minulosti bolo úplne normálne, že používané 3-sklá do plastových aj hliníkových okien mali celkovú hrúbku najčastejšie 32 až 36 mm. Jednak v minulosti nebol norma na tepelno-izolačné vlastnosti okien taká prísna ako dnes. A za druhé technicky nebolo možné do 60mm – 70mm profilov vložiť trojsklo s vačšou hrúbkou. Takéto izolačné 3-sklo malo prestup tepla Ug=0,8 W/(m2.K) čo je v prepočte tepelný odpor R=1,25(m2.K)/W. Vďaka neustálemu tlaku na zlepšovanie tepelno-izolačných vlastností okien sa vyvíjajú okenné a dverné profily, do ktorých sa dnes dajú použiť hrubšie 3-sklá. Začali sa používať 3-sklá s hrúbkou 40, alebo 44 mm s prestupom tepla Ug=0,7 či Ug=0,6.

Aktuálne najlepšie izolačné vlastnosti majú 3-sklá s hrúbkou 48 mm (v zložení 4/18/4/18/4 teda 4 mm sklo + 18 mm medzisklenný priestor + 4 mm sklo + 18 mm medzisklenný priestor + 4 mm sklo). Kvôli argónu v sklách a najmä jeho vlastnostiam už nie je výhodne zvyšovať rámiky v sklách. Aktuálna hodnota, kde hrúbka rámika 18mm je najvyhodnejšia. Rámik 20mm by už z pohľadu tepelno-izolačných vlastnosti nemál význam. 

Pokiaľ je možné, vyberte si na svoj dom, či byt okno s izolačným 3-sklom, s prestupom tepla Ug=0,5 a nie o 20% horšie sklo s Ug=0,6. Pričom v cene skla je rozdiel zanedbateľný. Rozdiel v prestupe tepla 20% medzi sklom Ug=0,6 a Ug=0,5 je dosť výrazný.

Ug=0,8 W/(m2K)

Ug=0,6 W/(m2K)

Ug=0,5 W/(m2K)

Izolačné trojsklo s rámik 10mm Zloženie skla 4/10/4/10/4 = 36mm

Izolačné trojsklo s rámik 10mm Zloženie skla 4/16/4/16/4 = 44mm

Izolačné trojsklo s rámik 10mm Zloženie skla 4/18/4/18/4 = 48mm