Menu Zavrieť

Kvalita plastových a hliníkových okien

Kvalitné hliníkové a plastové okná

Kvalitu okna určuje nielen okno samotné, ale aj správny návrh a zabudovanie okna do stavby tak, aby spoločne tvorili jeden funkčný celok. Dokonalé okno môže stratiť svoje vynikajúce vlastnosti nesprávne prevedenou montážou.

Kvalitné okno by určite malo obsahovať celoobvodové kovanie určené na ťažké krídla, zasklené izolačným trojsklom s požadovanou mierou bezpečnosti a tepelnej izolácie, oceľovú výstuhu (ktorá v hliníkových oknách nie je potrebná a tak isto ani v 90% prípadov v plastovom profile GENEO s kompozitným materiálom RAU-FIPRO X) zabezpečujúcu dostatočnú statiku okna a malo by byť vyrobené z kvalitných materiálov (profilov), ktoré nepodliehajú zlým poveternostným podmienkam alebo slnečnému žiareniu. A nakoniec správne a odborne prevedenú montáž na izolačné pásky.

Veľmi veľa zákazníkov kupuje očami. Je to pochopiteľné, lebo tento parameter vedia posúdiť aj sami. Potrebujú mať z okien veľmi dobrý estetický dojem, pretože s nimi denne prichádzajú vizuálne do kontaktu. Kvalita okna by mala v podstate spĺňať určité požiadavky. Požiadavky závisia od použitia, na ktoré je okno určené. Niektoré požiadavky na okná sú z technického hľadiska protichodné (fyzika). V tomto prípade treba individuálne určiť poradie dôležitosti požadovaných vlastností a postupovať od technického návrhu okna k jeho konečnej cene. Samostatne preto treba zvážiť vlastnosti okna:

  • tepelnoizolačné,
  • zvukovoizolačné,
  • statické,
  • bezpečnostné,

Ak chceme mať všetko na najprísnejšie hodnotených úrovniach, treba si uvedomiť, že cena okna rastie a vždy bude určitá vlastnosť okna prevyšovať inú, prípadne ju znižovať.