Menu Zavrieť

Izolačné pásky

Čo je montáž okien na pásky?
Zjednodušene ide o izoláciu pripojovacej škáry, teda priestoru medzi montovaným oknom a okrajom stavebného otvoru. Pripojovacia škára by mala mať podobné tepelno-izolačné vlastnosti, ako konštrukcie okolo nej. Výplň pripojovacej škáry iba montážnou penou nie je správny postup, potrebné sú montážne pásky. Tak to od roku 2010 určuje STN 73 3134.
Pri montáži sa používajú dva druhy pások:
parotesná – aplikovaná z vnútornej strany okna, izolujúca pripojovaciu škáru od vodných pár z interiéru
paropriepustná – aplikovaná z vonkajšej strany okna, prepúšťajúca prípadnú vlhkosť z pripojovacej škáry smerom von.
Ako fungujú tesniace pásky?
Úlohou oboch druhov tesniacich pások je chrániť výplňový materiál v pripojovacej škáre pred vplyvom vlhkosti. Teda pár z interiéru, dažďa a vlhkosti z exteriéru. Ak pásky aplikované nie sú, montážna pena absorbuje vlhkosť. Môže degradovať tak, že sa stane tepelným mostom. Výsledkom je aj strata tepla, ale aj kondenzácia pár a vznik plesní.
Parotesné a paropriepustné pásky sú fólie v rôznych šírkach so samolepiacou vrstvou. Aplikujú sa na okná s presahom tak, aby zvnútra izolovali pripojovaciu škáru a zabezpečili jej paropriepustnosť smerom von. Výsledkom by mala byť suchá výplň tesniacej škáry, ktorá má dlhodobo rovnaké tepelno-izolačné a technické vlastnosti.